Organisatie

Wij werken in opdracht van het onderwijs. Daarom is deze website speciaal voor de stichtingen en scholen die eigenaar of lid van Cultuurpad zijn.

Benieuwd wie dat zijn?

Eigenaren

 AKKOORD! PO

9 openbare basisscholen in de gemeente Beesel, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo:

De School | Maasveld | de Koperwiek | de Samensprong |  Harlekijn | de Krullevaar | de Omnibus | de Toermalijn | de Triolier

DYNAMIEK SCHOLENGROEP

19 basisscholen in de gemeente Horst aan de Maas en Venray:

De Bottel | De Brink | De Dobbelsteen | De Doolgaard | De Driehoek | De Horizon Sevenum | De Kameleon | De Klimboom | De Kroevert | De Peddepoel | De Schakel | De Twister | De Wouter | Mariaschool | Megelsheim | Onder de Linde | Onder de Wieken | Sint Anna | Weisterbeek

FORTIOR

13 basisscholen in de gemeente Venlo:

De Meule | De Startbaan | De Weiert | De Zuidstroom | Gemmaschool | Groeneveldschool | Kleur-rijk | Nova Montessori | School aan de Vijver | Taal en Lent | Talentencampus | Willibrordusschool | ’t Kapelke

KEROBEI

19 basisscholen in de gemeente Beesel, Peel en Maas en Venlo:

Bösdael | De Klingerberg | De Meander | De Regenboog | De Schalm | De Schans | De Springbeek | De Violier | Extralent | ’t Spick | Kom.mijn | Mikado | Natuurlijk | De Diamant | Passepartout | SBO De Lings | St. Jozef | Titus Brandsma | ’t Palet

PRISMA

12 basisscholen in de gemeente Peel en Maas:

De Groenling | De Horizon Grashoek| De Kemp | De Liaan | IKC Leef | De Pas | De Springplank | De Wissel | Dr. Poels | Nieuweschool | Onder de Linden | SBO De Fontein

STICHTING KATHOLIEK BASISONDERWIJS MEIJEL

1 basisschool in de gemeente Peel en Maas | Den Doelhof

Overige leden

 

 

 

 

 

 

 

BUITENGEWOON

5 scholen voor speciaal onderwijs in Noord-Limburg en 2 in Midden-Limburg

LIJN 83

15 basisscholen in de gemeente Bergen, Gennep en Mook

INVITARE

2 openbare basisscholen in de gemeente Bergen en Gennep.

Al stichtingen en scholen zijn lid van de leergemeenschap SIEN.

RAAD VAN TOEZICHT

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder volgens vastgestelde meerjarenbeleidsplan, begroting en jaarverslag en op de algemene gang van zaken in de stichting. De leden van de Raad van Toezicht voeren hun taken onbezoldigd uit. 

Samenstelling Raad van Toezicht Cultuurpad 
Fortior: Peter van Eijk- voorzitter
Akkoord!-po: Roel Versleijen
Kerobei: Hennie Biemond
Dynamiek Scholengroep: Dorien Sommers
Prisma: Dave Huntjens

Directeur-bestuurder: Ankie Rutten 

Op de arbeidsovereenkomsten voor personeel en directie is geen collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van toepassing. Salariëring vind plaats overeenkomstig de voorbeeldschalen van cao PO-OOP. Er geldt een uitzondering voor directeur-bestuurder en een medewerker – welke bij de start van stichting Cultuurpad de overstap van Stichting Prisma naar Stichting Cultuurpad hebben genomen. Voor deze personen zijn onverkort de bepalingen van de cao primair onderwijs van toepassing.

Inspiratie