Onze rol

ONDERSTEUNEN

Scholen zoeken naar manieren om cultuureducatie te integreren in hun onderwijsprogramma en hun deskundigheid te vergroten. Wij ondersteunen scholen daarbij en proberen ze te inspireren. Dit doen we door het aanreiken van suggesties, inspiratie en informatie en het ontwikkelen en organiseren van het activiteitenprogramma op maat van de school. We ont-zorgen scholen door de praktische en administratieve organisatie van hun activiteitenprogramma uit te voeren.

RICHTING GEVEN

Verankering van cultuureducatie is een verantwoordelijkheid van het onderwijs zelf. Daarom voeren onze scholen eigen regie. Samen met de onderwijsstichtingen en scholen wordt de plaats van cultuur in de school benoemd en de koers uitgezet naar ‘anders leren’. We ondernemen verrassende en vernieuwende acties om de koers te blijven volgen.

VERBINDEN

Naast het inzetten van cultuur als “bindmiddel” om de doelen van de school te bereiken leggen we verbindingen in en rond de school. We zetten – samen met partners- in op talentontwikkeling en kindergeluk na schooltijd (PadXpress). We verbinden onderwijs met cultuur. We brengen de omgeving in kaart, zoeken samenwerking met het bedrijfsleven en verbinden initiatieven.

We willen ons zichtbaar maken als verbinder in de regio en als een organisatie die verbindingen tot stand brengt.

INSPIREREN

Door goede voorbeelden te verspreiden, op creatieve wijze suggesties aan te reiken, wilde ideeën en out-of-the-box voorstellen te doen, willen we de passie van leerkrachten en kinderen aanwakkeren en raakt iedereen gemotiveerd om aan de slag te gaan.

ONDERNEMEN

Ondernemen betekent iets gaan doen. Cultuurpad doet het gewoon! We werken met ambassadeurs, denktanks, vernieuwende netwerken van cultuurcoördinatoren en gaan actief en vol passie werken aan onze opdracht! Dit doen we in co-creatie met onze partners. Waar nodig toont Cultuurpad haar ondernemende karakter.

STIMULEREN

We willen kinderen een stem geven, een kans bieden hun mening te uiten zodat er werk wordt gemaakt van talentontwikkeling van kinderen. Kinderen weten heel goed wat ze zelf willen. Onze ideeën en plannen moeten ontstaan van uit de stem van de kinderen en daarbij aansluiten. Daarom stellen we ons bij alles wat we doen de vraag: “Worden kinderen hier gelukkig van?”.

SPREEKBUIS

Cultuurpad is de spreekbuis van de aangesloten onderwijsstichtingen. We verkondigen de mening van het onderwijs op het gebied van cultuureducatie.

Inspiratie