Onze rollen

ONDERSTEUNEN

1) iets (van onderen) steunen, zodat het niet kan vallen
2) helpen, bijstaan

Cultuureducatie is geen schoolvak, is meer dan alleen kennismaken met of de ‘kers op de taart’. Cultuureducatie is een vorm van leren. Kunst, theater, dans, muziek, multimedia, erfgoed en literatuur helpt kinderen op een andere manier te leren. Ontdekkend, onderzoekend, spelend, ervarend en met plezier. Daarom zoeken scholen naar manieren om cultuureducatie te integreren in hun onderwijsprogramma en hun deskundigheid te vergroten. Wij ondersteunen scholen daarbij en proberen ze te inspireren. Dit doen we door het aanreiken van suggesties, inspiratie en informatie en het ontwikkelen en organiseren van het activiteitenprogramma op maat van de school. We ont-zorgen scholen door de praktische en administratieve organisatie van hun activiteitenprogramma uit te voeren.

RICHTING GEVEN

1) richting aanwijzen
2) laten zien welke richting je op wil gaan

Verankering van cultuureducatie is een verantwoordelijkheid van het onderwijs zelf. Daarom voeren onze scholen eigen regie. Samen met de onderwijsstichtingen en scholen wordt de plaats van cultuur in de school benoemd en de koers uitgezet naar ‘anders leren’. We ondernemen verrassende en vernieuwende acties om de koers te blijven volgen. We stimuleren en faciliteren de ontwikkeling van cultuureducatie binnen het programma Lokaal C (Cultuureducatie met Kwaliteit in Noord-Limburg). We vormen de linker hersenhelft voor scholen door trendwatching en kennisdeling over cultuureducatie. We zoeken vernieuwende manieren om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het nieuwe curriculum en onderwijs #2032.

VERBINDEN

1) samenbinden; (innig) verenigen: gaan ermee gepaard
2) van een verband (2) voorzien
3) telefonisch aansluiten
4) verplichten; verbindende bepalingen
5) (chemie) samen overgaan in een nieuwe stof

Naast het inzetten van cultuur als “bindmiddel” om de doelen van de school te bereiken leggen we verbindingen in en rond de school. We zetten in op talentontwikkeling na schooltijd met PadXpress en de introductie van de Paddenfamilie. het naschoolse programma wordt ingezet om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een IKC en dagarrangementen. We verbinden onderwijs met cultuur. We introduceren ambassadeurs, brengen de omgeving in kaart, zoeken samenwerking met het bedrijfsleven en verbinden initiatieven. We organiseren activiteiten – op vraag van scholen – en initieren projecten en experimenten in verbinding met sport, wetenschap en techniek, natuur, burgerschap en food. Cultuur blijft het vertrekpunt. We (onder)zoeken de verbinding met het voorgezet onderwijs met cultuur als leidmotief en een focus op 21e eeuw vaardigheden.

We willen ons zichtbaar maken als verbinder in de regio en als een organisatie die verbindingen tot stand brengt. De ontwikkeling van kinderen staat daarbij centraal.

INSPIREREN

1) ingeven
2) bezielen, aanvuren

Door goede voorbeelden te verspreiden, op creatieve wijze suggesties aan te reiken, wilde ideeën en out-of-the-box voorstellen te doen, willen we de passie van leerkrachten en kinderen aanwakkeren en raakt iedereen gemotiveerd om aan de slag te gaan.

ONDERNEMEN

1) op zich nemen
2) beginnen te doen; = uitvoeren

Ondernemen betekent iets gaan doen. Cultuurpad doet het gewoon! We werken met ambassadeurs, denktanks, vernieuwende netwerken van cultuurcoördinatoren en gaan actief en vol passie werken aan onze opdracht! Dit doen we in co-creatie met onze partners. Waar nodig toont Cultuurpad haar ondernemende karakter.

STIMULEREN

1) prikkelen, aanmoedigen

We willen kinderen een stem geven, een kans bieden hun mening te uiten zodat er werk wordt gemaakt van talentontwikkeling van kinderen. Kinderen weten heel goed wat ze zelf willen. Onze ideeën en plannen moeten ontstaan van uit de stem van de kinderen en daarbij aansluiten. Daarom stellen we ons bij alles wat we doen de vraag: “Worden kinderen hier gelukkig van?”.
We willen eigenaarschap van het onderwijs stimuleren zodat cultuureducatie een vanzelfsprekende plek in het onderwijs krijgt of houdt.
We willen leerkrachten kansen laten zien om hun dagelijkse lessen te verrijken met cultuur en te verbinden met andere domeinen.
We willen de omgeving betrekken bij onze missie zodat ook de leefomgeving van kinderen stimuleert.

SPREEKBUIS

spreek-buis (de; v(m); meervoud: spreekbuizen)
1) persoon, krant enz. die de mening van een ander of van een groep verkondigd

Cultuurpad is de spreekbuis van de aangesloten onderwijsstichtingen Akkoord-PO, Dynamiek Scholengroep, Fortior, Kerobei, Prisma en SPOV. We verkondigen de mening van het onderwijs op het gebied van cultuureducatie.
Daarnaast biedt Cultuurpad onderdak aan de leergemeenschap SIEN, een netwerk van 23 onderwijsstichtingen in de provincie Limburg die samenwerken en kennis delen omtrent cultuureducatie en verwante domeinen en ontwikkelingen. SIEN geeft impulsen aan vernieuwing van het onderwijs en het verbinden van initiatieven. De komende jaren focust de leergemeenschap zich op drie thema’s: cultuureducatie, onderwijs #2032 en verbinding met wetenschap en techniek. De 23 leden vertegenwoordigen 385 scholen, 3600 leerkrachten en 73.481 leerlingen. Cultuurpad verleent diensten aan SIEN en is penvoerder en woordvoerder van dit netwerk en faciliteer (online en fysieke) kennisdeling.

Benieuwd naar onze koers 2017-2020? Cultuurpad routemap 2017-2020 web

Blogs & Vlogs

De inhoud van deze website is bedoeld voor leden van Cultuurpad.
Als jouw school aangesloten is bij Cultuurpad dan hebben jullie een gebruikersnaam en wachtwoord gekregen. Gebruik die om hier in te loggen.

Heb je geen gebruikersnaam en wachtwoord, of lukt het inloggen niet? Neem dan contact op.

Inspiratie