Over ons

Wat is Cultuurpad?

Cultuurpad is een culturele stichting opgericht door het onderwijs. 5 onderwijsstichtingen (Akkoord, Dynamiek Scholengroep, Fortior, Kerobei, en Prisma) uit Noord-Limburg vormen het hart, de kern van de stichting. Deze vijf participanten vertegenwoordigen 73 scholen, meer dan 1000 leerkrachten en 14.973 leerlingen.

In de afgelopen 15 jaar heeft Cultuurpad zich ontwikkeld van een loket wat scholen ondersteunt bij het implementeren van cultuureducatie tot een organisatie met veel onderwijskennis, creativiteit en een breed takenpakket.

We denken mee met scholen hoe leren anders kan en hoe cultuureducatie daarin een rol kan spelen. Dit doen we door deskundigheidsbevordering, door het aanreiken van suggesties, informatie en inspiratie, door het bedenken van acties en campagnes en door het zoeken en boeken van cultuurmakers voor het activiteitenprogramma op maat van de school.  We ontwikkelen instrumenten voor scholen, bedenken creatieve concepten en oplossingen, werken mee aan onderwijsvernieuwing en ondersteunen scholen bij pilots en projecten. En soms doen we iets geks, gewoon omdat we dat fijn of nodig vinden!

Binnen de regio en het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (Lokaal C) treedt Cultuurpad op als vertegenwoordiging van 11 onderwijsstichtingen vanuit de wens van het onderwijs om krachten te bundelen en eigen regie te houden op processen binnen de school.

We ondersteunen, geven richting, verbinden, inspireren, ondernemen, stimuleren en zijn de spreekbuis van de aangesloten onderwijsstichtingen. We verkondigen de mening van het onderwijs op het gebied van cultuureducatie.

Wie is Cultuurpad?

We zijn een team van creatieve geesten die zich thuis voelen in het onderwijs en onze creativiteit daar waar nodig en gevraagd inzetten.

We zijn de rechterhand van scholen en werken vraaggericht aan het op creatieve wijze verbinden van onderwijs met cultuur en andere domeinen. We gaan uit van een integrale aanpak en hebben als motto ‘anders leren met cultuur’. We hebben geen eigen aanbod en zijn geen reguliere culturele instelling met uitvoerende experts. Daarom zijn we ‘primair anders’.

  • We bieden creativiteit en inspiratie voor en in het onderwijs
  • We werken en denken vanuit het onderwijs | we zitten in het DNA van onze klanten
  • We besparen tijd en geld voor de school door het ont-zorgen van scholen in 1 loket
  • We ondersteunen scholen in vernieuwing en schoolontwikkeling
  • We hebben kennis en expertise om cultuureducatie en creativiteitsontwikkeling als middel om te leren leren in te zetten
  • We zijn makelaar en expert op het gebied van kindergeluk
  • We hebben een groot en breed netwerk dat we inzetten om de doelen van onze klanten te bereiken

Waar dromen we van?

We DROMEN ervan dat scholen een paradijs voor kinderen zijn! Waar leren tof is, waar iedereen op zijn of haar plek is, waar je leert rekenen met dans, met virtual reality het heelal bezoekt, waar je op creatieve wijze ontdekt hoe de wereld in elkaar zit. Creativiteit is een structureel onderdeel van denken en handelen en kinderen ontwikkelen zich optimaal en met plezier.


Het onderwijs is hard aan het werk om te innoveren en veranderen. Daar DOEN en DENKEN wij graag aan mee! Daarin DURVEN we anders te zijn, brengen we creativiteit en inspiratie mee en doen we vooral andere dingen.

Onderwijs is echt helemaal ons ding! Wij dromen, durven, doen en denken met jullie mee.

Meer weten over ons beleid? Lees verder

Inspiratie