Over Cultuurpad

Algemene info

Cultuurpad is een culturele stichting opgericht door het onderwijs. Uniek in haar soort en veelomvattend. We werken in opdracht van het onderwijs- op maat van de school. Onze opdracht van het onderwijs:

Samen met scholen de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 16 jaar zo breed mogelijk stimuleren en kinderen laten ontdekken waar hun talenten liggen en hoe ze deze verder kunnen ontwikkelen. Onder schooltijd door cultuureducatie een structurele plek te geven in het basisonderwijs, na schooltijd door bij te dragen aan de ontwikkeling van Integrale Kindcentra en dagarrangementen. 

Wij geloven dat cultuureducatie en talentontwikkeling broodnodig zijn om kinderen een stevige basis voor de toekomst mee te geven; het durven verder kijken dan wat je ziet, het bewustmaken van eigen voorkeuren, het leren kritisch te denken, creatief te zijn, openheid, leergierigheid, doorzettingsvermogen, experimenteerdrang, respect, durf, nieuwsgierigheid, verwondering. Cultuur ‘empowered’ kinderen, maakt hen sterker.

We zijn de rechterhand van scholen en werken vraaggericht aan het op creatieve wijze verbinden van onderwijs met cultuur en andere domeinen. We gaan uit van een integrale aanpak en hebben als motto ‘anders leren met cultuur’. We hebben geen eigen aanbod en zijn geen reguliere culturele instelling met uitvoerende experts. Daarom zijn we ‘primair anders’.

Vijf onderwijsstichtingen (Akkoord, Dynamiek Scholengroep, Fortior, Kerobei, en Prisma) uit Noord-Limburg vormen het hart, de kern van de stichting. Deze vijf participanten vertegenwoordigen 73 scholen, meer dan 1000 leerkrachten en 14.973 leerlingen.

Daarnaast verleent Cultuurpad diensten aan SKBM, Lijn83, Invitare en Buitengewoon en aan de onderwijsstichtingen gebundeld binnen SIEN. Ook werken we samen met Kunstencentrum Venlo binnen het programma Lokaal C (Cultuureducatie met Kwaliteit Noord-Limburg).

Beleid 2017-2020

Deze keer geen papieren tijger als strategisch beleidsdocument maar een vrolijke kleurrijke routemap die ons verhaal verteld. Onze route voor 2017-2020 loopt langs vier belangrijke knooppunten:

Eigenaarschap: Kinderen groeien op, leren een taal, leren kijken, nadenken, zich voortbewegen, en zeggen: “Dat kan ik zelf!” We zetten in op de brede ontwikkeling van kinderen en daarom staat het eigenaarschap van kinderen, scholen en onderwijsstichtingen centraal. Ons vertrekpunt is cultuur. Kinderen worden zelf eigenaar van hun eigen ontwikkeling.

Integraliteit: Kinderen groeien op in snel veranderde wereld, leren anders en hebben andere vaardigheden voor de toekomst nodig. Daarom kiezen we ervoor cultuur te integreren in het programma van de school. We verbinden cultuur met sport, natuur, wetenschap, techniek, gezondheid en burgerschap. Onze focus ligt op (cultuur)educatie. Het motto is: anders leren met cultuur.

Verbinding: Een kind leert niet op school alleen. Ook buiten de school valt voor een kind veel te leren en ontdekken. Daarom verbinden we binnen- en buitenschools leren, zetten we in op talentontwikkeling en slaan we een brug tussen kinderen en hun leefomgeving met de PadXpress en Skooly, het naschoolse activiteitenprogramma van de scholen in de gemeente Beesel, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo. Dit kunnen we niet alleen, daarom zoeken we de samenwerking met het bedrijfsleven, overheden, opleidingen, stichtingen en verenigingen, maar ook met andere sectoren zoals o.a. sport, welzijn, gezondheid. We zien kansen in de verbinding met het Voortgezet Onderwijs.

Samenwerking en kennisdeling: Om de ontwikkeling van kinderen optimaal te laten verlopen is het belangrijk dat alle partijen rondom kinderen met elkaar samenwerken en kennisdelen. Cultuurpad is de spin in het web en wil een bijdrage leveren aan kennisdeling en samenwerking. Daarom organiseren we kenniskringen, netwerken van cultuur coördinatoren, creatieve cafe’s en leren we samen in de leergemeenschap SIEN.

Cultuurpad routemap 2017-2020 web

JAARVERSLAG

Ben je benieuwd naar wat we allemaal hebben gedaan? Lees het allemaal terug in ons jaarverslag.

Jaarverslag 2017

2018 Cultuurpad jaarverslag en jaarrekening

Blogs & Vlogs

De inhoud van deze website is bedoeld voor leden van Cultuurpad.
Als jouw school aangesloten is bij Cultuurpad dan hebben jullie een gebruikersnaam en wachtwoord gekregen. Gebruik die om hier in te loggen.

Heb je geen gebruikersnaam en wachtwoord, of lukt het inloggen niet? Neem dan contact op.

Inspiratie