‘Hoe kun je wetenschap en techniek en kunst en cultuur integreren in thema’s?’

Bekijk hier de animatie van het proces van deze 2 scholen.

Het doel van de pilot is Meer MAKEN in het curriculum. Meer maken in /op school. We willen kinderen vaardigheden meegeven op het gebied van MAKEN. We willen kunst en cultuur en wetenschap en techniek aan elkaar verbinden en integreren in ons onderwijs.

MAANMISSIE | We willen naar de maan. We hebben een raket gebouwd, een lanceringsplatform, een plan gemaakt, astronautenpakken gekocht, de raket ingericht. Kortom: alles staat klaar voor de lancering. Maar waar zijn de astronauten? Niemand weet dat ze astronaut konden worden of …. niemand wil de astronaut zijn. En nu?

Het proces van beide scholen op weg naar meer maken in de school verliep zoals deze maanmissie.

Het begon met een plan van aanpak.

Wat wisten we al en wat hebben we ontdekt in deze zoektocht?

 • VOORBEREIDINGSTIJD IS EEN DREMPEL.

Daarom gingen we ze helpen. De coördinator wetenschap en techniek kreeg de opdracht -samen met Cultuurpad en de bedrijvenmakelaar bij elk thema suggesties en ideeën aan te reiken.

In de afgelopen 1,5 jaar hebben we 17 thema’s uitgewerkt:

Ik hou van Holland, Stem op mijn partij, Mijn thuis | gezellige tradities, Fantastische families, Wereldse kinderen, Wereldrestaurant, Reis mee, Reis de wereld rond, Hallo wereld, Duik mee, Een hele kunst, Altijd onderweg, Stadsmakers, Wereldsterren, Wonderlijke uitvindingen, Experimentele keuken, Dieren.

 • LEER DOOR TE DOEN!

We gingen al doende ontdekken wat werkt en wat niet. De vorm waarin de suggesties en ideeen werden aangereikt varieerde. Van een uitgebreid excelbestand met volledig uitgewerkte thema’s naar een inspiratieplein voor leerlingen waar ideeën aangewakkerd worden –> google sites: de opdracht, stappenplan, beeldmateriaal ter inspiratie, bedrijven

https://sites.google.com/onderdewieken.nl/altijdonderweg/vertrekpunt

We wilden laten zien aan leerkrachten wat er allemaal mogelijk is en ze zo inspireren aan de slag te gaan. Maar er werd nauwelijks gebruik gemaakt van de aangereikte ideeën. Het bestand wat een groeidocument moest worden waarin leerkrachten zouden aanvullen en doorwerken bleef een statisch geheel.

 • DE STAP NAAR HET DOEN IS MOEILIJK

Er leek weinig te gebeuren met de aangeleverde inspiratie. Er werd een enquete uitgezet in het team om te onderzoeken wat zij vinden en nodig hebben. Daaruit bleek dat leerkrachten het fijn vinden dat er een plan aangereikt wordt met ideeen. Dit helpt hen in denken en inspireren. We vroegen ze ook naar hun ideaalbeeld en wat er nodig is.

HET KLUSLAB

Naar aanleiding van de wensen van het team hebben we besloten op school een Kluslab te maken. Een ruimte op school is ingericht als Kluslab, een werkplaats met kant-en-klare-opdrachten en materialen waar kinderen aan de slag kunnen met maken.

Kinderen verkennen in het Kluslab wat ze kunnen met materialen en gereedschappen. Ze leren de basisvaardigheden en daarna kunnen ze gaan verdiepen. Wat kun je nog meer maken? Leren doen te DOEN!!!

Wat valt dan op?

 • EIGENAARSCHAP VAN KINDEREN IS NODIG

Om te komen tot een Kluslab waar kinderen ontdekkend en onderzoekend werken is meer nodig dat een groep begeleiders, veel materiaal en opdrachten. Het vraagt om vrijheid in uitwerking, weten welke basisvaardigheden nodig zijn en hoe ze kunnen gaan verdiepen.

In samenwerking met Cultuurpad en collega-scholen is een bureaulegger en doe-woorden en materialenlijst ontwikkeld. Deze lijsten kunnen antwoord geven op de vraag wat wij vinden dat basisvaardigheden voor kinderen op het gebied van MAKEN moeten zijn.

www.ilovemaken.nl

De campagne I love MAKEN is mede ontstaan door de ervaringen die onze school met de integratie van W & T heeft opgedaan.

 • SPREEK EEN DUIDELIJKE WERKWIJZE AF

Wat willen we gaan doen en hoe gaan we dat doen? Duidelijke afspraken maken over de werkwijze kan helpen. Bijvoorbeeld toen het idee ontstond om de tijd op het rooster van crea en W&T te bundelen in Klooitijd kreeg dit weinig draagvlak. Dan gebeurt het niet.

Waarom veranderen? Het is toch altijd zo geweest?

 • MENSEN FACILTEREN IS EEN MUST! (tijd, ruimte en middelen/materialen)

Een activiteit bedenken en opzetten maar ook het anders gaan doen kost voorbereidingstijd. Tijd die er eigenlijk niet is. Leerkrachten moeten niet het gevoel krijgen dat het erbij komt. In de eerste maanden van de pilot hebben we onze conciërge ingezet als uitvoerende. Om de lessen klaar te zetten, de spullen te regelen, het materiaal klaar te zetten. Alles om leerkrachten te ondersteunen en het makkelijker te maken om het wel te doen.

 • DE MAKKELIJKE EN BEKENDE WEG IS SNEL GEKOZEN

Wat als de begeleider niet kan of de concierge niet aanwezig is? Is er dan geen MAAKonderwijs? Als het druk is of er zijn andere prioriteiten zoals de afgelopen 9 maanden is gebleken is er minder aandacht voor meer MAKEN en kiezen leerkrachten voor de makkelijke en bekende weg.

 • EIGENAARSCHAP VAN LEERKRACHTEN IS EEN VOORWAARDE

Als mensen geen astronaut willen worden gaan ze ook niet mee naar de maan. Hoe creëer je dan eigenaarschap?

 • IN HET SYSTEEM MOET IETS WIJZIGEN

Voorwaarde voor de werking van het Kluslab is voldoende begeleiding en een andere werkwijze. Het systeem moet wijzigen. Kinderen willen zelf bedenken wat ze maken en dat moet je faciliteren. Maar hoe doe je dat? Dat past niet in het huidige systeem. Aanpassingen in het systeem die we willen proberen:

 • Rooster aanpassen
 • Werkwijze afspreken
 • Opnemen in thema-voorbereiding
 • Werken met Yurls of Padlet voor inspiratie en delen

Rol Cultuurpad

Wij denken en werken mee vanuit onze reguliere opdracht, leggen een verbinding tussen deze pilot en de pilot van Prisma rondom verbinding wetenschap en techniek. 

Onze nieuwsbrief

Meld je aan en blijf op de hoogte van onze activiteiten

Cultuurpad

info@cultuurpad.nl

Postbus 7048
5980 AA Panningen

RSIN: NL850066323B01

Copyright © - Stichting Cultuurpad. Website door Tiki Media

Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies kunnen gebruikt worden voor het bijhouden van statistieken, het optimaliseren van de website, integratie van social media en voor marketingdoeleinden.

cookies aanpassen
alle cookies accepteren

Lees meer over cookies in onze privacyverklaring.

deze cookies accepteren