Mag ik jouw klas voor 1 dag?

In opdracht van de onderwijsstichtingen Akkoord!-po, Dynamiek Scholengroep, Fortior, Kerobei en Prisma onderzoekt Cultuurpad hoe een creatieve vervangingspool het formatie probleem op scholen kan helpen oplossen en – nog belangrijker- hoe (en of) een kunstenaar of cultuurmaker het verschil kan maken op een school. Een creatieve vervangerspool kan een kwaliteitsimpuls voor het onderwijs betekenen, door met de inzet van cultuurmakers en creatievelingen het onderwijs te verrijken.

In januari 2022 kwam de eerste groep cultuurmakers bij elkaar om te brainstormen over het hoe en wat. Met medewerking van een directeur van een basisschool die het experiment 2 dagen was aangegaan en een kunstenaar met veel ervaring in werken met kinderen werd het een interessante brainstorm. De beren op de weg werden geformuleerd, de kansen die het kan bieden, de vragen die het oproept.

Een aantal scholen waren in directe nood dus het experiment ging in vliegende vaart van start. Basisschool Natuurlijk ging 1 dag in de week werken met cultuurmakers. Nova Montessori ging voor een circuit met cultuurmakers op vrijdagmiddag en De Groenling kreeg 2 dagen 4 kunstenaars over de vloer ter vervanging van een zieke leerkracht.

De kennis en ervaring die dit opleverde is goud.

Leerkracht is niet voor niets een 4-jarige opleiding. van een creatief vervanger mag en moet je iets anders verwachten als van een leerkracht – geen leerkracht handelen maar iets anders

Directeur pilotschool

Hele praktische dingen die voor een docent die er elke dag is heel logisch zijn, moet je als kunstenaar echt over nadenken

Deelnemende kunstenaar

De praktijk

De volgende stap was het ontwikkelen van een ‘onderwijswasstraat voor cultuurmakers’ en de actie Mag ik jouw klas voor 1 dag? om het experiment in de praktijk te brengen.

In juli 2022 ging de oproep de deur uit.

In september 2022 is de Onderwijs Wasstraat van start gegaan. Maar liefst 20 deelnemers durfden het experiment met ons aan te gaan. Eind oktober hebben ze hun spoedcursus met goed resultaat afgerond.

Het vervolg

Toen waren we klaar het experiment in de praktijk te brengen. Met de actie Mag ik jouw klas voor 1 dag? waarin de deelnemers een klas overnemen van een leerkracht. We deden een oproep wie een dagje vrij verdient en/of in kader van werkdrukverlaging ontlast mocht worden en de reacties stroomden binnen.

In 2022-2023 hebben 21 scholen en 33 groepen meegedaan met het experiment. Na de evaluatie en het aanscherpen van de doelen is in 2023-2024 de 2e lichting cultuurmakers getraind in een creatieve wasstraat en spoedcursus pedagogiek en aan de slag gegaan.

En nu verder?

In mei 2023 hebben we deel 1 van de expeditie geëvalueerd en samen met onze opdrachtgevers een vervolg bepaald.

Uit de evaluatie van deel 1 van de expeditie en ook in reacties van de scholen werd duidelijk dat de creatieve vervanging voornamelijk is ingezet als werkdrukverlagend. Dat was voor nu prima. Voor de lange termijn willen we onderzoeken of het nog meer kan brengen. Uitgangspunten kunnen zijn verrijken van het creatieve aanbod op scholen, vervanger inzetten als werkdrukverlichting of creatieve vervangers/cultuurmakers in de klas omdat dit passend is bij de schoolontwikkeling.

Vanuit die gedachte is in november 2023 de werving voor creatieve vervangers deel 2 gestart en zijn er daarna diverse creatieve vervangers ingezet. De evaluatie vind plaats in september 2024.

Meer weten of ook een creatieve vervanger inzetten? Neem dan contact met ons op.

Onze nieuwsbrief

Meld je aan en blijf op de hoogte van onze activiteiten

Cultuurpad

info@cultuurpad.nl

Postbus 7048
5980 AA Panningen

RSIN: NL850066323B01

Copyright © - Stichting Cultuurpad. Website door Tiki Media

Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies kunnen gebruikt worden voor het bijhouden van statistieken, het optimaliseren van de website, integratie van social media en voor marketingdoeleinden.

cookies aanpassen
alle cookies accepteren

Lees meer over cookies in onze privacyverklaring.

deze cookies accepteren