Fortior | talentontwikkeling

2 pilotscholen: Kleurrijk en de Zuidstroom

BS Kleurrijk zet in op talentontwikkeling. Er is een verandergroep talentontwikkeling geformeerd die zich bezig houdt met het ontwikkelen en opzetten van een nieuwe aanpak voor talentontwikkeling binnen de school. Start vanuit werken in ateliers en aanbieden van diverse workshops voor leerlingen. In de pilot onderzoeken ze hoe ze meer doelgericht aan talentontwikkeling kunnen werken. 

We willen kinderen prikkelen maar vooral uitdagen! Zodat ze weten waar hun talenten/kwaliteiten/passies liggen en eigenaar zijn van hun ontwikkeling hierin. 

Naast inzetten op het ontwikkelen van een aanpak wil de school nadrukkelijk de omgeving van de school betrekken in het programma. De omgeving/de wijk in kaart brengen en inzetten bij workshops, schoolvieringen en thematisch werken. 

De Zuidstroom zet cultuureducatie in om leerlingen met verschillende culturele achtergronden met elkaar te verbinden. Groei door Taal en Doen! is het motto van de school. Ze dragen dit motto uit met cultuureducatie. 

In het 1e jaar van de pilot ligt de focus op muziek en dans, in de vorm van een door kinderen zelf gemaakt wereld schoollied. Daarin komen verschillende talen en muzikale invloeden aan bod, iedereen is gelijk! Dit versterkt de onderlinge verbondenheid en trots. Het samen componeren van een krachtig en hoopvol wereldschoollied stimuleert de onderlinge communicatie stimuleert. Dat leerlingen trots zijn op hun eigen taal, omdat dit gebruikt wordt in het schoollied. Samenwerking is in dit traject een belangrijke voorwaarde; de schoolleiding, leerkrachten, specialisten, leerlingen en hun ouders. De leerlingen worden tijdens en na de workshops en door het uiteindelijke resultaat geprikkeld om iets met hun ontdekte talenten te gaan doen. Motivatie en de juiste begeleiding door specialisten is daarbij essentieel. Van niets maken we samen iets en Taal en DOEN staat daarbij centraal. 

Vanuit Grenswerk- Tasilo Pieck is het initiatief voor deel 1 van de pilot gekomen. De school wil in deze pilot onderzoeken hoe ze deze aanpak de jaren erna nog kunnen verduurzamen.

Onze nieuwsbrief

Meld je aan en blijf op de hoogte van onze activiteiten

Cultuurpad

info@cultuurpad.nl

Postbus 7048
5980 AA Panningen

RSIN: NL850066323B01

Copyright © - Stichting Cultuurpad. Website door Tiki Media

Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies kunnen gebruikt worden voor het bijhouden van statistieken, het optimaliseren van de website, integratie van social media en voor marketingdoeleinden.

cookies aanpassen
alle cookies accepteren

Lees meer over cookies in onze privacyverklaring.

deze cookies accepteren