Expeditie code rood

Vanuit de vraag welke problematieken er spelen op scholen kwam naar voren dat thema’s als groepsdruk, groepsdynamiek, welbevinden van kinderen, gedrag in de groep, in het systeem en het pedagogisch klimaat om aandacht vragen. Schoolveiligheid is een thema, kinderen zijn veel met elkaar in conflict en dat heeft invloed op de didactische processen maar vooral op hun welbevinden.

Hoe vergroten we de sociale vaardigheden van kinderen? Hoe creëer je bewustwording?
Hoe creëren we een andere cultuur? Hoe komen we tot een andere aanpak die werkt?
Hoe kunnen creatieve interventies en acties bijdragen aan het welbevinden van kinderen?

Scholen willen preventief gaan werken, de sociale vaardigheden van kinderen vergroten en daar acties op inzetten. Daarom de expeditie Code ROOD.

In Code ROOD onderzoeken we, doen we acties en simpele interventies voor leerkrachten, kinderen en ouders.

Thema’s

Groepsdruk, luisteren zonder te oordelen, jezelf zijn, pesten, meidenvenijn, arm-rijk, vriendschap, drugsgebruik, kindermishandeling, sexting, mediawijsheid en burgerschap.

Deze expeditie is voor groep 1 tot en met groep 8.

De expeditie start in Peel en Maas bij Prisma en bij 5 scholen in Blerick en wordt in de loop van het schooljaar (22-23) uitgebreid naar scholen die ook een vraag hebben en mee willen doen. We denken aan oplossingen met theater, dans, kunst, muziek en urban als middel.

Ideeën en voorbeelden van interventies:

  • Theatermakers ontwikkelen interactieve theaterworkshops over thema’s – zoals bijvoorbeeld: Expeditie Theater Dynamiek | Hoe creëer je interventies op het snijvlak theater/jeugdwerk voor het bespreekbaar maken van thema’s Groepsdruk en Social media in groep 8?
  • Een sociale AiR: een (jonge) kunstenaar en een sfeerkeeper werken op school. Is er een probleem op het schoolplein of in je groep? Krijg direct op creatieve wijze hulp. Op creatieve wijze brandjes blussen. Wat is het effect dan?
  • Spel ontwikkelen over burger- en straatcultuur (in kader bewustwording)
  • Theatervoorstelling laten maken over het thema
  • ?

Plan van aanpak

Stap 1: lokale situatie/probleem in kaart brengen. Welk thema, welke groepen, welke uitdagingen liggen er? Wat vinden kinderen? Wat vinden scholen/leerkrachten? Wat vinden ouders? Gestart in september 2022 bij de scholen van Prisma (later breiden we de expeditie uit naar andere scholen).

Stap 2: het oprichten van een creatief team (Code ROOD brigade) in september 2022.  Dit is een groep mensen uit onderwijs, culturele veld en experts op onderwerpen die samen oplossingen bedenken voor de vragen van scholen. 

Stap 3: DOEN!

In het voorjaar van 2022 deden we al een creatieve interventie in het kader van het project PO-VO van Dynamiek Scholengroep. Lees hier meer over deze aanpak.

Na het oprichten van de creatieve brigade begon de expeditie met het ophalen van vragen van de scholen van Prisma. De code ROOD brigade behandelde 3 casussen van scholen en kwam met een reeks aan suggesties om de thema’s ouderbetrokkenheid en meidenvenijn aan te pakken. Al hun ideeen zijn samengevat in 2 overzichten die je hieronder kunt inzien.

Om ook kinderen een stem te geven richten we een CODE ROOD-kidsbrigade op.

Tijdens het netwerk cultuureducatie Peel en Maas in oktober gingen 12 vertegenwoordigers van culturele instellingen uit de gemeente Peel en Maas met elkaar in gesprek over mogelijke ideeen voor de Code ROOD expeditie, specifiek de thema’s mediawijsheid, drugsgebruik en pesten.

In Blerick ontwikkelen we samen met partners een preventie-programma zoals Kapot Sterk. In samenwerking met Incluzio en een groep cultuurmakers onderzoeken we het onderwerp groepsdruk en social media.  Onze uitdaging: voor groep 7-8 (en leerkrachten en ouders) een creatieve interventie ontwikkelen rondom het thema ‘groepsdruk, social media en ondermijning’. We zoeken naar een andere vorm dan een gastles over het onderwerp: denk aan koppelen trainers Incluzio aan acteurs, rappers, muzikanten, urban, dansers, een interactieve voorstelling over het onderwerp, een webinar nieuwe stijl op ons online festivalterrein, een spel met role playing, een filmpje met rolmodellen, etc. In dit project werken we samen met gemeente Venlo, Incluzio, kunstencentrum Venlo (Lokaal C), Openbaar Ministerie en politie.

Stap 4: bevindingen delen en verbinden aan systeemwereld

Meer informatie over deze expeditie of wil je meedoen of denken? Neem dan contact op met Ankie

Onze nieuwsbrief

Meld je aan en blijf op de hoogte van onze activiteiten

Cultuurpad

info@cultuurpad.nl

Postbus 7048
5980 AA Panningen

RSIN: NL850066323B01

Copyright © - Stichting Cultuurpad. Website door Tiki Media

Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies kunnen gebruikt worden voor het bijhouden van statistieken, het optimaliseren van de website, integratie van social media en voor marketingdoeleinden.

cookies aanpassen
alle cookies accepteren

Lees meer over cookies in onze privacyverklaring.

deze cookies accepteren