De Groene pioniers | air2022

Lobke Meekes tekent voor de 2e Artist-in-Residence van dit jaar. Ze trekt samen met haar groene pioniers binnen bij een school. Wie durft???

Opgelet! Hier zijn de groene pioniers

Lobke doet in het kader van Nieuwe Inzichten (een project van Bommel van Dam) onderzoek naar de groene stad. Ze heeft een stukje grond bij ’t Ald Weishoes aangewezen gekregen wat startpunt van haar artistieke onderzoek is. Met deze AiR op school brengt ze haar onderzoek naar de groene gasten in de stad een stap verder.

Een onderzoek op een specifieke locatie vraagt om bewoners en be­trokken die de stad goed kennen. Die hier spelen, speuren, rondneu­zen en nieuwsgierig zijn. Het idee is om een expeditie te starten in- en rondom de school waarbij de groene pioniers (de onderzoekers/de leerlingen) samen met de kunstenaar onderzoek doen naar- en kennismaken met de groene bewoners rondom de school in hun eigen leefomgeving.

Vragen die centraal staan zijn: wie zijn deze groene pioniers, waar voelen ze zich thuis, hoe handhaven zij zich en wat kunnen we van hen leren?

Samen op expeditie

Hoe? Door samen op onderzoek te gaan. Eerst buiten en vervolgens binnen. Door te maken en mee te maken.

Met loepen en een camera gaan de kinderen buiten op onderzoek naar groene pioniers. Ze fotograferen ze op de plek waar ze groeien en markeren de locatie met tijdelijke krijtverf. Hiermee maken ze ook aan andere voorbijgangers duidelijk dat dit een pionierplek is.

Een deel van de pioniers wordt voorzichtig mee de school in geno­men. Met behulp van diaprojectoren, overheadprojectoren en licht­bakken proberen we dichter op de huid van de pioniers te komen. Wie zijn zijn en hoe verhouden wij ons tot hen. Kunnen we zichtbaar maken wie zij zijn?

Maken, Presenteren en Reflecteren

De onderzoekers verzamelen hun tekeningen, krabbels, inzichten en verzamelingen op het onderzoeksbord. Deze kan op verschillende manier gebruikt en ingericht worden.

De opbrengsten en inzichten worden binnen het team gedeeld en tentoongesteld op de werkborden in de school en in het museum.

Op de zolder van museum van Bommel van Dam is een ruimte inge­richt waar de resultaten van de expeditie zichtbaar zijn voor ouders, opa’s, oma’s en bezoekers van het museum. Een mooie kans voor de jonge- en groene stadsbewoners om zichzelf te laten zien en horen.

Rollen

School: biedt onderdak aan kunstenaar, levert de ‘groene pioniers’, staat open voor de samenwerking met een kunstenaar die op school aan het werk is.

Cultuurpad: opdrachtgever, brengt match school-kunstenaar tot stand, volgt het proces en deelt dit met anderen.

Museum van Bommel van Dam: proces volgen en zichtbaar maken.

Real time documentatie: 
via externe (buiten museum) redactie, korte Bommelding via Instagram VBVD over project.

Onderzoek en research documentatie: onderzoek student naar de impact van dit project op het leren van de kinderen, het leren van de kunstenaar en het leren van het museum en tonen van deel van het proces op de zolder van het museum.

Lobke Meekes: eigenaar van het proces, opdrachtnemer

Wil jij meer informatie of durf jij het aan om deze 2e Artist-in-Residence in te vullen? Neem dan contact op met Ankie.

Onze nieuwsbrief

Meld je aan en blijf op de hoogte van onze activiteiten

Cultuurpad

info@cultuurpad.nl

Postbus 7048
5980 AA Panningen

RSIN: NL850066323B01

Copyright © - Stichting Cultuurpad. Website door Tiki Media

Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies kunnen gebruikt worden voor het bijhouden van statistieken, het optimaliseren van de website, integratie van social media en voor marketingdoeleinden.

cookies aanpassen
alle cookies accepteren

Lees meer over cookies in onze privacyverklaring.

deze cookies accepteren