Buitengewoon | Lokaal C

De (V)SO scholen van Buitengewoon zijn op zoek naar de rode draad voor cultuureducatie op de scholen. Ze kenmerken zich door de eigen aanpak. In het eerste jaar is ingezet op visie ontwikkeling en versterking netwerk en programma op maat school. Gewoon doen is de aanpak. In het tweede jaar (2018) lag de focus op het netwerk van coördinatoren en versterking van de integrale aanpak. De cultuurcoordinatoren hebben een training van Bianca Ambrosius gedaan om ze te begeleiden bij omslag van beleid naar visie. 

“Er is een doen-sessie geweest waarin de leerkrachten veel inspiratie kregen. Ze zagen dat in cultuureducatie alles kan, je niet te moeilijk hoeft te denken en de drempel niet te hoog hoeft te leggen. Je kan dan veel zelf, hoeft niet overal een vakleerkracht voor in te zetten. Het was een eyeopener voor leerkrachten. “

In het derde jaar vervolg op deze training en verbinding tussen verschillende scholen van Buitengewoon; wat is de rode draad? Met als doel toewerken naar borging. 

De  stip op de horizon:

‘Cultuureducatie met kwaliteit op de scholen van Buitengewoon kenmerkt zich door in te zetten op de kansen voor onze leerlingen. De glunderfactor, het zelfvertrouwen, talentontwikkeling en meedoen aan de wereld zijn daarin leidend. Ons cultuurprogramma draagt daar in grote mate aan bij en is geen losstaand onderdeel van ons onderwijs maar heeft een vanzelfsprekende en integrale plek in onze scholen.’

In schooljaar was 2018/2019 zijn de eerste stappen gezet. Er is het eerste jaar veel uitgewisseld over wat er allemaal op de verschillende scholen gebeurt. Globaal lijkt het nog steeds zo dat de teams een mindset shift moeten doorgaan, ze het belang van cultuureducatie gaan zien. Steeds meer scholen huren experts in vanuit het netwerk in de regio. Er is bij aanvang van het programma een actieplan opgesteld dat alle scholen min of meer gezamenlijk zouden doorlopen. Door de grote verschillen in beginsituatie is dit niet precies zo gegaan. Eerst moest de basis op orde komen, de dingen die al gebeuren moesten worden geborgd. Dan pas kunnen we verder. Een constatering: een uniform plan van aanpak voor alle Buitengewoon scholen past niet. Vóór lokaal C waren de cultuur-budgetten voor de scholen niet geoormerkt. Dat is nu wel zo, zodat de cultuur coördinator weet waarover hij/zij kan beschikken.  

Er is dus actie en inspanning geweest, er zijn verbeteringen, de basis is op orde maar de stip op de horizon is nog niet bereikt. In 2020 werken ze verder.

Onze nieuwsbrief

Meld je aan en blijf op de hoogte van onze activiteiten

Cultuurpad

info@cultuurpad.nl

Postbus 7048
5980 AA Panningen

RSIN: NL850066323B01

Copyright © - Stichting Cultuurpad. Website door Tiki Media

Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies kunnen gebruikt worden voor het bijhouden van statistieken, het optimaliseren van de website, integratie van social media en voor marketingdoeleinden.

cookies aanpassen
alle cookies accepteren

Lees meer over cookies in onze privacyverklaring.

deze cookies accepteren