De expeditie Code ROOD is een expeditie rondom problematieken als pesten, stijgende criminaliteit, ouderbetrokkenheid, zelfbeeld, groepsvorming, groepsdynamiek, meidenvenijn, etc. Een groep cultuurmakers onderzoekt de problemen en komt met artistieke oplossingen en creatieve interventies. Een expeditie die naadloos aansluit bij de nieuwe opdracht voor het onderwijs rondom burgerschap.

Vanuit de vraag welke problematieken er spelen op scholen (d.d. 2021-2022) kwam naar voren dat thema’s als groepsdruk, groepsdynamiek, welbevinden van kinderen, gedrag in de groep, in het systeem en het pedagogisch klimaat om aandacht vragen. Schoolveiligheid is een thema, kinderen zijn veel met elkaar in conflict en dat heeft invloed op de didactische processen maar vooral op hun welbevinden.

Hoe vergroten we de sociale vaardigheden van kinderen? Hoe creëer je bewustwording?
Hoe creëren we een andere cultuur? Hoe komen we tot een andere aanpak die werkt?
Hoe kunnen creatieve interventies en acties bijdragen aan het welbevinden van kinderen?

Scholen willen preventief gaan werken, de sociale vaardigheden van kinderen vergroten en daar acties op inzetten. Daarom de expeditie Code ROOD.

We zien kansen om Code ROOD te verbinden aan de opdracht voor burgerschap die er ligt voor het onderwijs.  Uitgangspunt is welbevinden, sociale vaardigheden en communicatie: wie ben je, hoe ga je met elkaar om, hoe leg je contact?  Ook richting ouders zien we een taak/opdracht/kans. Hoe bereik je ouders? Door niet te wijzen, maar iets ‘te vieren’, festival der beleefdheid… Hoe brengen we meer lijn aan in wat je doet op school? Wat doe je wanneer vanuit ontwikkeling van kinderen? Niet alleen gedurende de Gouden Weken maar het hele schooljaar.

In Code ROOD onderzoeken we, doen we acties en simpele interventies voor leerkrachten, kinderen en ouders. Dit doen we in samenwerking met een werkgroep vanuit het onderwijs en een CodeROOD brigade. 

Code ROOD brigade: een groep creatieve denkers en makers aangevuld met experts in het onderwerp/thema geven advies, bedenken samen oplossingen voor de vragen van scholen en bedenken creatieve interventies. 

Start

Deze expeditie is voor groep 1 tot en met groep 8.

De expeditie is gestart in Peel en Maas bij Prisma en bij 5 scholen in Blerick en is in de loop van het schooljaar (22-23) uitgebreid naar scholen die ook een vraag hebben en mee willen doen. We zoeken oplossingen met theater, dans, kunst, muziek en urban als middel.

Plan van aanpak

Stap 1: lokale situatie/probleem in kaart brengen. Welk thema, welke groepen, welke uitdagingen liggen er? Wat vinden kinderen? Wat vinden scholen/leerkrachten? Wat vinden ouders? Gestart in september 2022 bij de scholen van Prisma

Stap 2: het oprichten van een creatief team (Code ROOD brigade) in september 2022.  Dit is een groep mensen uit onderwijs, culturele veld en experts op onderwerpen die samen oplossingen bedenken voor de vragen van scholen. 

Stap 3: DOEN!

In het voorjaar van 2022 deden we al een creatieve interventie in het kader van het project PO-VO van Dynamiek Scholengroep. Lees hier meer over deze aanpak.

Na het oprichten van de creatieve brigade begon de expeditie met het ophalen van vragen van de scholen van Prisma. De code ROOD brigade behandelde 4 casussen van scholen en kwam met een reeks aan suggesties om de thema’s ouderbetrokkenheid en meidenvenijn aan te pakken. Al hun ideeën zijn samengevat in de inspiratie die je hieronder kunt inzien. In een vervolgstap heeft de creatieve brigade suggesties gedaan voor interventies op maat.

Tijdens het netwerk cultuureducatie Peel en Maas in oktober gingen 12 vertegenwoordigers van culturele instellingen uit de gemeente Peel en Maas met elkaar in gesprek over mogelijke ideeen voor de Code ROOD expeditie, specifiek de thema’s mediawijsheid, drugsgebruik en pesten.

In Blerick ontwikkelen we samen met partners een preventie-programma zoals Kapot Sterk. In samenwerking met Incluzio en een groep cultuurmakers onderzoeken we het onderwerp groepsdruk en social media.  Onze uitdaging: een creatieve interventie ontwikkelen rondom het thema ‘groepsdruk, social media en ondermijning’. In dit project werken we samen met gemeente Venlo, Incluzio, kunstencentrum Venlo (Lokaal C), Openbaar Ministerie en politie.

May de FORCE be with you

Alle acties van deze expeditie, het onderzoeken van bestaand aanbod, de nieuw ontwikkelde activiteiten, opdrachten en ideeën zijn gebundeld in een online omgeving. Op 26 september 2023 lanceren we deze galaxy met de naam MAY DE FORCE BE WITH YOU

Klik op de afbeelding voor meer informatie

Het programma ‘May de FORCE be with you’ is het resultaat van een bijzondere samenwerking tussen Cultuurpad, de onderwijsstichtingen Akkoord, Dynamiek, Fortior, Kerobei en Prisma, Lokaal C en een breed scala aan partners (o.a. welzijn, pedagogen, politie, gemeenten, OM, jongerenwerk), cultuurmakers en culturele instellingen.

Stap 4: door ontwikkelingen, bevindingen delen en verbinden aan systeemwereld

Meer informatie over deze expeditie of wil je meedoen of denken? Neem dan contact op met Ankie

Onze nieuwsbrief

Meld je aan en blijf op de hoogte van onze activiteiten

Cultuurpad

info@cultuurpad.nl

Postbus 7048
5980 AA Panningen

RSIN: NL850066323B01

Copyright © - Stichting Cultuurpad. Website door Tiki Media

Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies kunnen gebruikt worden voor het bijhouden van statistieken, het optimaliseren van de website, integratie van social media en voor marketingdoeleinden.

cookies aanpassen
alle cookies accepteren

Lees meer over cookies in onze privacyverklaring.

deze cookies accepteren