Visie en beleid

Cultuureducatie vinden we allemaal hartstikke belangrijk. Maar ja, hoe pak je het aan? Hoe ziet goed cultuuronderwijs er eigenlijk uit? Welke doelstellingen wil je behalen? Hoe combineer je het met andere lessen?

Bij de invulling van cultuureducatie streven veel scholen naar een programma op maat. Het is overbodig om te zeggen, maar natuurlijk ligt de visie op cultuureducatie altijd in het verlengde van de schoolvisie. Het past bij de leerlingpopulatie, het profiel van de school, de schoolcultuur en de omgeving waarin de school ligt.  

In de schoolvisie op cultuureducatie leg je vast waarom jullie cultuur belangrijk vinden voor kinderen en hoe cultuureducatie op school er voor jullie uitziet.  Als je een visie op cultuuronderwijs hebt ontwikkeld, kun je antwoord geven op de vraag: ‘Wat willen we als school over drie tot vijf jaar bereikt hebben op het gebied van cultuuronderwijs‘. Met als onderliggende vraag: Waar zou cultuureducatie op onze school aan moeten bijdragen? Hoe ga je te werk om deze vraag te beantwoorden? 

Hier vind je verschillende instrumenten die kunnen helpen bij het uiteenzetten en formuleren van visie op cultuureducatie die past bij jullie school!

Als jullie visie op cultuureducatie helder is kun je deze visie omzetten in een concreet beleid door middel van het schrijven van een cultuurbeleidsplan. Op deze pagina vind je ook allerlei materialen die je daarbij kunnen helpen.

Wat is cultuureducatie?

Teamoefening visieontwikkeling

Maak een cultuurmuurtje met je team om tot een gezamenlijke visie op cultuureducatie te komen!

Uitgangspositie bepalen

Voordat je een nieuw cultuurplan formuleert is het goed om eerst te kijken naar je uitgangspositie. Wat doen jullie op dit moment met cultuureducatie? Basisschool Lambertus bracht de huidige situatie en programma voor cultuureducatie in kaart.

Checklist cultuurbeleidsplan

Check aan de hand van deze lijst of je cultuurbeleidsplan volledig is!

SIEN reisgids

SIEN neemt je graag mee op reis, langs de achtergronden van cultuureducatie en de mogelijkheden die het biedt. Waar zit de match voor jouw soort onderwijs, wat voor ideeën en inspiratie kan je allemaal opdoen vanuit bestaande projecten? Hoe ga je om met verschillende talenten in de klas? Download de volledige reisgids hier, en laat je inspireren.

Stippel je route uit

Deze route helpt je stap voor stap om van een wens tot het integreren van cultuureducatie te komen tot een concrete visie.

Kijkwijzer voor kwaliteit

Cultuureducatiedoelen

Stel aan de hand van dit document jullie cultuureducatiedoelen samen.

Stappenplan cultuurbeleidsplan

Dit stappenplan helpt je om een gestructureerd, helder en volledig cultuurbeleidsplan te formuleren.

Hier past cultuur!

In welke activiteiten van de school zou cultuureducatie een plek kunnen krijgen? Dit format helpt je om deze vraag te beantwoorden.

Inspiratie