Evalueren en bijstellen

Hard gewerkt aan de ontwikkeling van cultuureducatie? Dan is het wel zo belangrijk ervoor te zorgen dat je werk duurzaam is geweest. Hoe borg je de kwaliteit van cultuureducatie op jouw school, en wat zijn goede manieren om te evalueren?

Hier vind je verschillende tools die je helpen vorm te geven aan het evaluatieproces. 

Checklist evaluatie

Download hier de checklist evaluatie, die je kan helpen om een goed overzicht te krijgen over het soort evaluatie dat je wil gaan doen en je kan helpen tijdens het proces.

Formulier: aan welke kerndoelen heb je gewerkt?

Dit formulier helpt je om in kaart te brengen aan welke vakspecifieke en leergebiedoverstijgende kerndoelen je hebt voldaan.

Inspiratie