Bibliotheek

Wil je je verder verdiepen in de achtergrond en praktijk van cultuureducatie?

Hier vind je verschillende artikelen, publicaties en achtergronden om lekker in te grasduinen.

Cultuureducatie en 21e eeuwse vaardigheden

Universiteit Maastricht onderzocht in opdracht van SIEN Cultuur als middel om de 21e eeuwse vaardigheden te ontwikkelen. In het onderzoeksrapport staan de 21e-eeuw vaardigheden en de praktische invulling daarvan centraal.

INZICHT magazine – integreren in onderwijsconcept

INZICHT is een serie van vier uitgaven van SIEN over scholen die op zoek zijn naar de plek van cultuureducatie binnen het programma Cultuureducatie met kwaliteit.

Lees hier het eerste nummer, over hoe je cultuur kunt integreren in een onderwijsconcept.

Kwaliteit en effecten van cultuureducatie in het basisonderwijs

In 2015 gaf SIEN, opdracht aan de Universiteit Maastricht om een meta–onderzoek te doen naar het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in Limburg. Dit programma liep van 2013 tot en met 2016 en had als doel de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs in Limburg te verbeteren, mede door het ontwikkelen en implementeren van een kwaliteitskader en een kwaliteitssysteem.

Opinie: 21e eeuwse vaardigheden en ICT

Lees hier een opiniestuk van Tessa van Zadelhoff over het belang van ICT en 21e eeuwse vaardigheden. Van Zadelhoff werkt ruim 20 jaar in het basisonderwijs. Sinds januari 2013 is ze projectleider onderwijsinnovatie bij de stichting PRODAS met daarin 25 basisscholen. Deze stichting heeft een Ontdeklab waar leerkrachten met hun klas welkom zijn om kennis te maken met onderwerpen als ict-werkvormen, programmeren, maakonderwijs, mediawijsheid en 21e eeuw vaardigheden. 

Niet stapelen maar integreren

SIEN stelde een programma samen over het integreren van cultuureducatie in het onderwijs, aan de hand van de vier invalshoeken. Download het programma hier en bekijk recepten, tips en verhalen vanuit iedere invalshoek.

School aan het woord

Lees hier op welke manier scholen cultuuronderwijs integreren in het curriculum en wat ze daarbij belangrijk vinden.

Inspiratie