Cultuurpad

Primair anders

Van 21 juli tot 21 augustus 2017 is het kantoor van Cultuurpad gesloten en genieten we van de zomervakantie. Vanaf 21 augustus staan we weer voor je klaar!

Stichting Cultuurpad werkt in opdracht van het basisonderwijs in Limburg en wil kinderen in de leeftijd van 0 tot 16 jaar brede ontwikkelingskansen bieden. Wij geloven dat cultuureducatie en talentontwikkeling broodnodig zijn om kinderen een stevige basis voor de toekomst mee te geven; het durven verder kijken dan wat je ziet, het bewustmaken van eigen voorkeuren, het leren kritisch te denken, creatief te zijn, openheid, leergierigheid, doorzettingsvermogen, experimenteerdrang, respect, durf, nieuwsgierigheid, verwondering.

Cultuur ‘empowered’ kinderen, maakt hen sterker. Daarom is Cultuurpad: Primair anders!

Deze website is de thuisbasis van Cultuurpad en de plek waar scholen, maar ook ouders en aanbieders, alle informatie kunnen vinden om aan de slag te kunnen met onze gezamenlijke missie 'het bieden van brede ontwikkelingskansen voor kinderen van 0 tot 16 jaar.